shunshine group

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

#hungthinh