shunshine group

Giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia thấp do năng lực cán bộ

() - Tính đến 30/11, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Nghệ An đạt 68%, trong đó có 4 nội dung chưa đạt 50%.

#hungthinh