shunshine group

Ông Lê Quốc Minh: Đừng ngập ngừng khi làm việc thiện

Đó là chia sẻ của đồng chí Lê Quốc Minh - Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng tại đêm Gala trao giải.

#hungthinh