Tp.Quảng Ngãi: Chưa phát hiện tặng quà, nhận quà trái quy định dịp Tết

Đây là báo cáo của UBND Tp.Quảng Ngãi về tình hình tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

#hungthinh