shunshine group

Hô hát bài chòi tuyên truyền chính sách bảo hiểm

() - Để đạt được những kết quả ấn tượng trong công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm, Giám đốc BHXH Quảng Nam chia sẻ nhiều phương thức như hô hát bài chòi, nhạc chờ điện thoại.

#hungthinh