shunshine group

Người lao động nghỉ hưu ở tuổi 50 cần đáp ứng điều kiện nào?

() - Người lao động muốn hưởng lương hưu phải đáp ứng hai điều kiện về số năm tham gia bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu. Song, pháp luật cũng quy định những trường hợp có thể nghỉ hưu trước tuổi.

#hungthinh