shunshine group

Bảo hiểm y tế thay đổi sao từ 1/7, khi tăng lương cơ sở?

() - Khi lương cơ sở tăng, một số mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) tăng theo. Đồng thời, nhiều quyền lợi của người tham gia BHYT cũng sẽ tăng.

#hungthinh