Sản phẩm lớn tiếp theo của Apple

iPad màn hình gập với chân đế bằng carbon được dự đoán là sản phẩm lớn tiếp theo của Apple trong năm tới.

#hungthinh