Giới lập pháp Mỹ yêu cầu Amazon "thành thật" với Quốc hội

Một số Hạ nghị sĩ Mỹ đã cáo buộc lãnh đạo Amazon đưa ra thông tin sai lệch trước Quốc hội về cách công ty sử dụng dữ liệu từ bên thứ 3 trên nền tảng của mình.

#hungthinh