iPhone 14 có notch nhỏ, kết hợp cả Face ID và Touch ID

Apple đặt hàng 90 triệu iPhone 13, 'chấp' Covid-19 và khủng hoảng chip toàn cầu Công nghệ