VNPAY đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế cấp độ cao nhất cho 3 dịch vụ

VNPAY vừa nhận chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS 3.2.1 level 1 cho các dịch vụ bao gồm dịch vụ VNPAY Cloud - Cloud Service Provider, VNPAY-POS (Smart POS), cổng thanh toán VNPAY do Tổ chức đánh giá quốc tế ControlCase cấp.

#hungthinh