Trungnam Group: Luôn chia sẻ với cộng đồng, ủng hộ hàng chục tỉ đồng chống dịch

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp luôn được Trungnam Group đặt lên hàng đầu khi đã đầu tư nguồn lực lớn cho cộng đồng. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh, doanh nghiệp đã ủng hộ hàng chục tỉ đồng cho quỹ vắc xin và phòng chống COVID-19.

#hungthinh