Những đêm không ngủ của công nhân môi trường tại Tp.Sầm Sơn

20 giờ trước Đời sống

Đi làm từ đêm và kết thúc công việc khi trời đã sáng rõ, sự sạch đẹp của Tp.Sầm Sơn nhờ phần nhiều từ sự góp sức thầm lặng của những người lao công chăm chỉ.

#hungthinh