#

Phát Đạt liên tiếp mua lại trái phiếu trước hạn

6 giờ trước Bất động sản

Phát Đạt vừa công bố mua lại 188,7 tỷ đồng trái phiếu trước hạn phát hành năm ngoái, trước đó vài ngày doanh nghiệp này cũng đã chi 150 tỷ đồng trả sớm lô trái phiếu khác.

#hungthinh