Tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa ứng phó sự cố khi tàu thuyền hoạt động trên biển

UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương nghiêm túc chấp hành và hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an toàn trước khi hành nghề trên biển.

#hungthinh