shunshine group

Kiên Giang: Phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp

Tỉnh Kiên Giang đang chú trọng về giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững thời gian tới.

#hungthinh