Đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng đón sóng “Hộ chiếu vắc xin”

Thích ứng an toàn trong bối cảnh bình thường mới và hộ chiếu vắc xin không chỉ mở cơ hội mới cho ngành du lịch mà còn là cú hích đối với thị trường BĐS nghỉ dưỡng.

#hungthinh