Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Sao chưa cung cấp thông tin cho báo chí?

Liên quan đến dự án đến dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội với tên thương mại là Long Hội Cantral ponit. Dự án thuộc địa bàn xã Long Tân và Phú Hội (huyện Nhơn Trạch). Phóng viên đã gửi nội dung đề nghị cung cấp các thông tin liên quan đến sai phạm tại dự án Long Hội Central Ponit tới UBND huyện Nhơn Trạch, nhưng hơn một tháng trôi qua vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết.