shunshine group

Công ty bà Đặng Thị Hoàng Yến xin tạm hoãn công bố BCTC kiểm toán

Tân Tạo vừa gửi đơn xin được hoãn công bố báo cáo tài chính và báo cáo bán niên 2023 do doanh nghiệp rơi vào tình trạng bất khả kháng, nguyên nhân xuất phát từ UBCK và HoSE.

#hungthinh