#

Hà Nội: Thêm 230 xã, thị trấn được phép cấp đăng ký xe

Từ ngày 1/10, Hà Nội đã có thêm 230 xã, thị trấn được phân cấp nhiệm vụ đăng ký xe mô tô. Điều này, tạo thuận lợi cho người dân, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

#hungthinh