shunshine group

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh khẩn trương rà soát, sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, có khả năng bị chia cắt, cô lập do ngập lụt.

#hungthinh