shunshine group

Hà Nội: Danh sách 28 chức danh do HĐND bầu được lấy phiếu tín nhiệm

Chiều 5/12, Thường trực HĐND Thành phố đã trình danh sách những người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu được lấy phiếu tín nhiệm.

#hungthinh