#

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Chuyển đổi số được áp dụng triệt để

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ diễn ra từ ngày 14 - 16/12 với sự tham dự của 980 đại biểu.

#hungthinh