Cách nào cải thiện khả năng chống chịu của hệ thống lương thực Việt Nam?

Dịch Covid-19 cho thấy các lĩnh vực y tế, thực phẩm, nông nghiệp... gắn bó chặt chẽ với nhau và dễ bị tổn thương.

#hungthinh