#

EVNNPT chủ động phương án ứng phó bão số 4

Ngày 26-9 tại Hà Nội, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị ứng phó bão số 4.

#hungthinh