#

Elon Musk tiếp tục thương vụ 44 tỷ USD, cổ phiếu Twitter tăng 23%

Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tỷ phú Elon Musk đã nhận ra ông khó có cơ hội chiến thắng ở Tòa án Delaware sắp tới, và thương vụ 44 tỷ USD sẽ được hoàn thành.

#hungthinh