#

Nên khuyến khích nhà đầu tư thoả thuận với người sử dụng đất khi làm dự án

Thực tiễn đã cho thấy, nhiều trường hợp khi thu hồi đất tương đối nhạy cảm, dễ bị lợi dụng, dễ gây ra sự bức xúc, bất bình, phản đối, khiếu kiện.

#hungthinh