#

Hà Tĩnh: Nước sông dâng cao, hàng trăm hộ dân cô lập trong nước lũ

Mưa lớn liên tục, nước sông dâng cao khiến một số khu vực trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra tình trạng ngập cục bộ, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

#hungthinh