shunshine group

Chậm thông báo việc làm 1 ngày bị mất trợ cấp thất nghiệp

() - Vì chủ quan, anh Quyết đến trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về tình hình việc làm trễ 1 ngày theo quy định nên bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

#hungthinh