shunshine group

Hà Nội: "Tối hậu thư" với 20 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

() - Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội yêu cầu các đơn bị nợ đóng bảo hiểm xã hội cần hoàn thành dứt điểm 100%, không có chuyện khắc phục dần từng phần như trước đây.

#hungthinh