shunshine group

Mê mẩn ngắm hoa gạo rực đỏ ở Hà Nội

Mỗi độ tháng 3 về, nhiều khoảng trời ở Hà Nội lại rực đỏ bởi những cây gạo ra hoa rực rỡ.

#hungthinh