#

Vì sao các thương vụ thoái vốn Nhà nước luôn chậm?

Các tập đoàn, tổng công ty mới thực hiện thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với giá trị là 466 tỷ đồng, thu về hơn 2.289 tỉ đồng sau 9 tháng năm 2022.

#hungthinh