shunshine group

Đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị

Bộ Xây dựng hiện đang lấy ý kiến góp ý về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị.

#hungthinh