#

Quảng Trị thu hồi dự án 371 tỷ đồng của FLC

Tỉnh Quảng Trị sẽ làm việc với nhà đầu tư thuộc Tập đoàn FLC để thống nhất phương án chấm dứt, thu hồi chủ trương đầu tư Dự án vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

#hungthinh