shunshine group

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Lễ viếng và lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông theo nghi thức Lễ tang Cấp cao.

#hungthinh