#

Gần 500 loại thuốc được Bộ Y tế cấp mới, gia hạn giấy đăng ký lưu hành

Gần 500 thuốc được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp mới, gia hạn giấy đăng ký lưu hành lần này gồm nhiều loại thuốc khác nhau.

#hungthinh