shunshine group

Hà Nội chuẩn bị xén dải phân cách trên đường Liễu Giai

Mặt đường Liễu Giai (quận Ba Đình) sẽ được mở rộng trung bình mỗi bên thành 6 m. Thời gian thi công trong khoảng 3 tháng.

#hungthinh