shunshine group

Mondelez Kinh Đô tổ chức huấn luyện lái xe an toàn cho nhân viên bán hàng

Mondelez Kinh Đô tổ chức chương trình “Huấn luyện phòng vệ lái xe 2 bánh an toàn khi tham gia giao thông” dành cho bộ phận Bán hàng của công ty với mong muốn bảo vệ nhân viên thông qua chủ động giao thông an toàn.

#hungthinh