Dòng tiền cá nhân trở lại thị trường, cổ phiếu ngân hàng được gom mạnh

Không còn duy trì vị thế bán ròng phiên trước đó, nhà đầu tư cá nhân đã trở lại gom ròng 581 tỷ đồng trong phiên thị trường hồi phục trong đó mua ròng khớp lệnh là 653 tỷ đồng.

#hungthinh