shunshine group

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm để né chốt kiểm soát

Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, xuất hiện nhiều đối tượng né các chốt kiểm soát gây ảnh hưởng đến công tác chống dịch.

#hungthinh