Đà Nẵng: Tiêu hủy 4,8 tấn rác thải tiềm ẩn nguy cơ lây dịch Covid-19

Trong 4,8 tấn rác sinh hoạt có lẫn 7 đồ bảo hộ y tế cùng các loại khẩu trang y tế. Số rác này được phát hiện tại bãi rác Khánh Sơn vào 28/7.

#hungthinh