AkzoNobel năm thứ ba liên tiếp đồng hành cùng Giải thưởng Bất động sản Việt Nam

Vừa qua, ngày 23/08/2019 tại Tp.HCM - Thương hiệu Dulux Professional của AkzoNobel, công ty hàng đầu thế giới về sơn và chất phủ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam trong Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2019 với vai trò nhà tài trợ Bạc. Đây là lần thứ ba AkzoNobel đồng hành cùng VPA để tạo ra sân chơi uy tín bậc nhất đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường bất động sản Việt Nam.

#hungthinh