shunshine group

City Garden hợp tác quốc tế với Swire Properties trong dự án The River Thu Thiem tại Thành phố Hồ Chí Minh

City Garden JSC và Swire Properties đã công bố hợp tác để phát triển The River Thu Thiem, một dự án nhà ở cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

#hungthinh