#

Không thể có một khung giá đất thoả mãn mọi đối tượng

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế cho hay, việc xác định giá đất theo thị trường như thế nào là vấn đề rất khó, bởi giá đất tác động tới nhiều đối tượng trong xã hội.

#hungthinh