Đào Bá Lộc: "Tôi chưa bao giờ phải giữ một người đàn ông nào hết"

"Một người đã ngoại tình thì dù với ai cũng vậy. Kể cả người thứ ba dù là trai hay gái vẫn là người thứ ba" – Đào Bá Lộc nói.