Ngôi làng mang tên Thánh Corona

Áo Sankt Corona am Wechsel có thể phải cân nhắc về chiến dịch quảng bá du lịch, khi đại dịch Covid-19 khiến ngôi làng gây chú ý ngoài mong muốn.