Du lịch ngay đầu năm có phải ích kỷ?

Tôi muốn thử một lần lên đường du lịch ngay đầu xuân, nhưng lại tiếc những buổi họp mặt họ hàng và bạn bè cả năm không gặp.