Sửa đổi Luật Tài nguyên nước trên quan điểm phát triển bền vững

Sáng 8/7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Công Thành làm việc trực tuyến với Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan về công tác sửa đổi Luật Tài nguyên nước năm 2012.