Thu nhập hàng tháng của lao động nam cao hơn nữ bao nhiêu?

07/07/2022 12:05

() - Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý II là 6,6 triệu đồng, trong đó, thu nhập của lao động nam cao hơn nữ 1,34 lần.

Thu nhập hàng tháng của lao động nam cao hơn nữ bao nhiêu? - 1

Thu nhập bình quân tháng của lao động quý I, II, giai đoạn 2019-2022, đơn vị tính: triệu đồng (Ảnh: Tổng cục Thống kê).

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, quý II, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 6,6 triệu đồng, tăng 206 nghìn đồng so với quý trước và tăng 542 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao hơn nữ 1,9 triệu đồng, gấp 1,34 lần (7,5 triệu đồng so với 5,6 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,38 lần khu vực nông thôn (8,0 triệu đồng so với 5,8 triệu đồng).

So với cùng kỳ năm 2021, thu nhập bình quân của người lao động quý II năm nay có tốc độ tăng trưởng khá, tăng 8,9%, tương ứng tăng khoảng 542.000 đồng, thu nhập bình quân của người lao động tăng 19,7%, tương ứng tăng gần 1,1 triệu đồng.

Quý II, thu nhập của lao động làm việc ở cả ba khu vực kinh tế đều có mức tăng trưởng khá. Trong đó, lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng thu nhập bình quân cao nhất trong ba khu vực kinh tế.

So với cùng kỳ năm 2021, thu nhập bình quân tháng của lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 7,5 triệu đồng, tăng 11,5%, tăng tương ứng khoảng 774.000 đồng; lao động làm việc trong ngành dịch vụ có thu nhập bình quân là 7,8 triệu đồng, tăng 8,7%, tăng tương ứng khoảng 623.000 đồng. Lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có thu nhập bình quân là 3,8 triệu đồng, tăng 3,6%, tăng tương ứng khoảng 132.000 đồng.

Sự tăng trưởng trong thu nhập bình quân của lao động làm việc ở cả 21 ngành kinh tế so với cùng kỳ năm 2021. Một số ngành có tốc độ tăng trưởng khá: Khai khoáng đạt mức 9,7 triệu đồng, tăng 17,1%, tương ứng tăng 1,4 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 7,4 triệu đồng, tăng 12,4%, tương ứng tăng khoảng 818.000 đồng; sản xuất và phân phối điện đạt 9,6 triệu đồng, tăng 10,7%, tương ứng tăng 928.000 đồng; dịch vụ lưu trú ăn uống đạt 6,2 triệu đồng, tăng 10,2%, tương ứng tăng 572.000 đồng.

Thu nhập hàng tháng của lao động nam cao hơn nữ bao nhiêu? - 2

Số người và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động theo quý, 2020-2022 (Ảnh: Tổng cục Thống kê).

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý II là 7,5 triệu đồng, tăng khoảng 178.000 so với quý trước và tăng 707.000 đồng so với cùng kỳ năm 2021. Lao động nam có mức thu nhập bình quân cao hơn mức thu nhập bình quân của lao động nữ là 1,13 lần (7,9 triệu đồng so với 7,0 triệu đồng). Lao động làm việc trong khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân là 8,4 triệu đồng, cao hơn 1,24 lần mức thu nhập bình quân của lao động ở khu vực nông thôn (6,8 triệu đồng).

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý II là gần 1,1 triệu người, giảm 41.600 người so với quý trước và giảm 112.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi là 7,63%, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 9,13%, cao hơn 2,30 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn.

Số lao động làm công việc tự do quý II là 4,3 triệu người (giảm mạnh so với quý trước (giảm hơn 400.000 người) nhưng vẫn cao hơn 100.000 người so với cùng kỳ năm trước), số lao động này chủ yếu ở khu vực nông thôn. Gần hai phần ba số người sản xuất sản phẩm tự sản tự tiêu là nữ giới (chiếm 63,2%).

Trong tổng số 4,3 triệu người là lao động sản xuất tự sản tự tiêu, có khoảng gần 2,3 triệu người đang trong độ tuổi lao động (chiếm 52,2%). Hầu hết tất cả lao động sản xuất tự sản tự tiêu đều không có bằng cấp, chứng chỉ. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi, yêu cầu cao về tay nghề, kỹ năng cũng như mở cửa nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, cơ hội để nhóm lao động này có một công việc trên thị trường lao động là rất khó khăn.

Bạn đang đọc bài viết "Thu nhập hàng tháng của lao động nam cao hơn nữ bao nhiêu?" tại chuyên mục Đời sống. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0937636383hoặc gửi về địa chỉ email (nhipsongdothi.vn@gmail.com).  
#hungthinh