shunshine group

Thêm chế độ thai sản khi đóng BHXH tự nguyện, thêm 100 tỷ đồng chi trả/năm

27/05/2023 00:17

() - Liên quan đến việc bổ sung chế độ thai sản với người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, Bộ Công Thương đề xuất, người lao động sẽ nhận trợ cấp theo tỷ lệ đóng thay vì quy định mức "cứng".

Trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất bổ sung chế độ hưởng trợ cấp thai sản 2 triệu đồng cho người tham gia BHXH tự nguyện, kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Tuy nhiên, góp ý về dự thảo luật này, Bộ Tài chính đề nghị bố trí từ nguồn quỹ BHXH để thực hiện chính sách này.

Theo Bộ Tài chính, để khuyến khích phát triển BHXH tự nguyện, ngân sách nhà nước đã hỗ trợ mức đóng BHXH cho nhóm này.

Cụ thể, nhà nước hỗ trợ 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với đối tượng khác trên mức đóng BHXH hằng tháng tính theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.

Theo quy định tại Luật BHXH, mức hưởng được tính trên cơ sở mức đóng và thời gian đóng của người tham gia. Từ đó, Bộ Tài chính đưa ra quan điểm dùng quỹ BHXH để thực hiện chính sách.

Góp ý cho dự luật, Bộ Công Thương nhất trí đề xuất bổ sung chế độ thai sản vào nhóm quyền lợi mà người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng, áp dụng khi lao động nữ sinh con hoặc khi lao động nam đang đóng BHXH mà có vợ sinh con. Điều kiện hưởng chế độ thai sản trong trường hợp này là người lao động phải đóng BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương đề nghị, với việc đóng BHXH tự nguyện, người lao động sẽ nhận được trợ cấp thai sản theo tỉ lệ (có thể từ 30% đến 50%) bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH trên một con sinh ra thay vì mức "cứng" 2 triệu đồng như thể hiện trong dự thảo luật. Nguồn kinh phí chi trả sẽ do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Thêm chế độ thai sản khi đóng BHXH tự nguyện, thêm 100 tỷ đồng chi trả/năm - 1

Người lao động (tham gia BHXH tự nguyện có thể được nhận trợ cấp 2 triệu đồng cho mỗi con.

Hiện nay, theo Luật BHXH năm 2014, chính sách BHXH tự nguyện chỉ bao gồm hai chế độ hưu trí và tử tuất.

Trước đó, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết, quy định về đóng BHXH của những người đang tham gia hiện cũng chỉ gồm việc đóng vào quỹ hưu trí tử tuất, do vậy tỷ lệ đóng là 22% (thay vì mức đóng 26% như với đối tượng tham gia BHXH bắt buộc). Người tham gia được lựa chọn mức đóng từ thấp nhất đến mức cao nhất.

Tuy nhiên, dự thảo sửa Luật BHXH (sửa đổi) đã bổ sung thêm chế độ thai sản vào nhóm quyền lợi mà người đóng BHXH tự nguyện được hưởng.

Theo đó, dự thảo Luật quy định người lao động tham gia BHXH tự nguyện khi sinh con có cơ hội được hưởng trợ cấp thai sản, nguồn kinh phí chi trả sẽ do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Theo Điều 100 dự thảo Luật, người lao động tham gia BHXH tự nguyện cũng được giải quyết hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con hoặc khi lao động nam đang đóng bảo hiểm mà có vợ sinh con.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản trong trường hợp này là người lao động phải đóng bảo hiểm từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian vòng 12 tháng trước khi sinh con. Với việc tham gia BHXH tự nguyện, người lao động sẽ nhận được trợ cấp thai sản 2 triệu đồng/con sinh ra.

"Đây được cho là giải pháp để đa dạng, linh hoạt các chế độ BHXH, tăng tính hấp dẫn của chính sách BHXH tự nguyện, nhằm thu hút người dân, đặc biệt là nhóm lao động trẻ tuổi tham gia", ông Cường nói.

Bộ LĐ-TB&XH tính toán, kinh phí chi hỗ trợ để thực hiện chính sách trợ cấp thai sản đối với lao động nữ tham gia BHXH nguyện sinh con dự kiến giai đoạn 2024 - 2030, ngân sách nhà nước phát sinh tăng 750 tỷ đồng (bình quân mỗi năm 107 tỷ đồng). Tuy nhiên, người lao động sẽ được hưởng thêm quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện.

Bạn đang đọc bài viết "Thêm chế độ thai sản khi đóng BHXH tự nguyện, thêm 100 tỷ đồng chi trả/năm" tại chuyên mục Đời sống. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0937636383hoặc gửi về địa chỉ email (nhipsongdothi.vn@gmail.com).  
#hungthinh