Làm căn cước công dân gắn chíp mất bao lâu thì nhận được?

Việc cấp căn cước công dân gắn chíp đang được triển khai rộng rãi trên toàn quốc. Nhiều người thắc mắc về thời gian để nhận căn cước công dân gắn chíp là bao lâu?