Đắk Nông: Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức không tuân thủ theo quy định phòng chống dịch Covid-19

Ngày 07 tháng 07 năm 2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã có thông báo số 704 /TB-VPUBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười. Tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch Covid-19. Thông báo được gữi đến Thường trực tỉnh ủy; đồng chí Bí thư tỉnh ủy; Chủ tịch UBND, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, các thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh ở người cấp tỉnh; Cục quản lý thị trường tỉnh, Chánh văn phòng, các phó chánh văn phòng UBND tỉnh, Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy.