Bình Thuận: Hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép vẫn hiên ngang tồn tại

Trên địa khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, Bình Thuận, có hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép vì liên quan đến đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Sự việc diễn ra giữa ban ngày sát UBND phường Mũi Né, chính quyền chỉ cảnh báo, yêu cầu tháo dỡ công trình, khắc phục hậu quả, nhưng hình như chẳng ai chấp hành.