shunshine group

Người lao động nghỉ hưu ở tuổi 50 cần đáp ứng điều kiện nào?

10/12/2023 12:30

() - Người lao động muốn hưởng lương hưu phải đáp ứng hai điều kiện về số năm tham gia bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu. Song, pháp luật cũng quy định những trường hợp có thể nghỉ hưu trước tuổi.

Theo quy định của pháp luật hiện nay, việc hưởng lương hưu thường được áp dụng với người lao động đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội và đủ tuổi theo quy định.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu năm 2023 của lao động nam là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ là 56 tuổi. Từ năm 2024, mỗi năm tuổi nghỉ hưu tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Lao động nam cần đủ 62 tuổi vào năm 2028, lao động nữ cần đủ 60 tuổi vào năm 2035. 

Tuy nhiên, người lao động có thể nghỉ hưu trước tuổi quy định trên nếu bị suy giảm khả năng lao động. Trường hợp này được quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được sửa đổi tại Điều 219 Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu sớm hơn tuổi quy định tối đa đến 5 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu sớm hơn tuổi quy định tối đa đến 10 tuổi nên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu sớm hơn tuổi quy định nếu có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Như vậy, người lao động có thể được hưởng lương hưu khi mới 50 tuổi phải đáp ứng điều kiện trên.

Theo quy định chi tiết tại Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, việc tính toán mức lương hưu hằng tháng cho người lao động được thực hiện liên quan đến thời gian đóng bảo hiểm và tuổi nghỉ hưu.

Mức lương hưu hằng tháng: Mức lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng mà người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội. Số năm đóng bảo hiểm xã hội để đạt được mức lương hưu tối thiểu là 18 năm đối với lao động nam nghỉ hưu từ năm 2020, 19 năm nghỉ hưu từ năm 2021 và 20 năm nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi. Đối với lao động nữ, yêu cầu là đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội để được nghỉ hưu từ năm 2020 trở đi.

Giảm mức lương hưu đối với nghỉ hưu trước tuổi: Trong trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ giảm 2% mức lương hưu. Nếu tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng, mức giảm sẽ là 1%, nhằm đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc xác định mức giảm.

Tăng mức lương hưu hàng năm: Mỗi năm sau thời điểm đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội, mức lương hưu sẽ được tăng thêm 2% cho đến khi đạt đến mức tối đa là 75%.

Bạn đang đọc bài viết "Người lao động nghỉ hưu ở tuổi 50 cần đáp ứng điều kiện nào?" tại chuyên mục Đời sống. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0937636383hoặc gửi về địa chỉ email (nhipsongdothi.vn@gmail.com).  
#hungthinh