#

10 ‘ông lớn’ dẫn đầu top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

TTO - 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước chiếm 0,08% số lượng doanh nghiệp, nhưng tạo việc làm cho 10,4% lao động, chiếm 13% tổng giá trị tài sản, 15,8% doanh thu thuần của khu vực doanh nghiệp tư nhân cả nước.

#hungthinh