VAS Group ra mắt giao diện website mới

Từ ngày 2-9-2021, VAS Group chính thức ra mắt trang thông tin điện tử với giao diện mới tại địa chỉ https://vasgroup.vn.

#hungthinh