shunshine group

Kiên Giang: Đảm bảo cung ứng điện ổn định trong năm 2023

01/06/2023 00:21

UBND tỉnh Kiên Giang tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo cung ứng điện ổn định trong mùa khô và trong năm 2023.

Chiều ngày 31/5, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang Đặng Vũ Bằng cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành hỏa tốc công văn số 947 /UBND-KT về việc tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo cung ứng điện ổn định trên địa bàn tỉnh mùa khô và trong năm 2023.

Thực hiện Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Dân sinh - Kiên Giang: Đảm bảo cung ứng điện ổn định trong năm 2023

Đường điện vượt biển dài nhất Đông Nam Á ra đảo Phú Quốc, Kiên Giang.

Trước tình hình nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, trong khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong thời gian tới (trong các tháng 5, 6, 7/2023), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 06/CT-UBND 1, ngày 15/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch 163/KH-UBND ngày 06/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2025.

Đặc biệt, cần làm tốt công tác tuyên truyền về tình hình cung ứng điện khó khăn trong mùa khô năm 2023, phổ biến các biện pháp tăng cường tiết kiệm điện để người dân, doanh nghiệp biết, chia sẻ khó khăn và nâng cao ý thức, kiến thức về thực hiện tiết kiệm điện – tiết kiệm năng lượng. Trong quá trình triển khai cần kiểm tra, đôn đốc nhằm thực hiện có hiệu quả theo ý kiến chỉ đạo của các cấp, các ngành góp phần ổn định cung cấp điện trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài khẩn trương xây dựng chuyên mục tuyên truyền về thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thực hiện các bài viết thông tin về các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và các chương trình của ngành điện trong việc thực hiện tiết kiệm điện, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng của năm 2023.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Kiên Giang phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và chương trình điều chỉnh phụ tải (DR); phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bản xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng; tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm giảm tổn thất điện năng trong khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh điện; chỉ đạo các đơn vị điện lực cấp huyện thường xuyên phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền về an toàn điện và tiết kiệm điện trên địa bàn.

Trường hợp mất cân đối cung cầu về điện thì triển khai thực hiện theo phương án ứng phó đã được Sở Công Thương thống nhất tại Công văn số 05/SCT-QLCN ngày 03/01/2023; trường hợp hệ thống điện xảy ra thiếu nguồn thì triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07/9/2011 của Bộ Công Thương.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Đảm bảo cung ứng điện ổn định trong năm 2023" tại chuyên mục Đời sống. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0937636383hoặc gửi về địa chỉ email (nhipsongdothi.vn@gmail.com).  
#hungthinh