Long An: Ai đứng sau giật dây khiến huyện Cần Giuộc thua kiện?

Sau khi Công lý xã hội đăng bài về chính quyền huyện Cần Giuộc thua kiện lấy đất của dân cấp cho hàng xóm thắng kiện. Gia đình ông Nguyễn Văn Mười đã gửi đơn tố cáo những người đứng sau lưng, giật dây khiến huyện Cần Giuộc thua kiện lấy đất của gia đình ông.