Cà Mau mượn máy xét nghiệm Covid-19 của doanh nghiệp

Tỉnh Cà Mau thống nhất mượn máy xét nghiệm của doanh nghiệp để nâng công suất xét nghiệm, đáp ứng nhu cầu sàng lọc, tách F0 ra khỏi cộng đồng.

#hungthinh