Cà Mau: Ngồi ở nhà bấm điện thoại vẫn có giấy đi đường bằng mã QR Code

Việc cấp “giấy đi đường” bằng mã QR Code là giải pháp công nghệ rất thuận tiện cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay.

#hungthinh