shunshine group

Cải tạo đất ruộng, người dân phát hiện quả bom nặng 250kg

Trong lúc sử dụng máy xúc để cải tạo đất, người dân tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ phát hiện quả bom dài khoảng 1,5m sót lại sau chiến tranh.

#hungthinh