shunshine group

Bếp ăn 0 đồng sáng lửa trong tâm dịch căng thẳng

Bếp ăn 0 đồng với hàng ngàn suất cơm/ngày trong tâm dịch hết sức ý nghĩa. Nhiều người đã rơi nước mắt khi nhận được những suất ăn này.

#hungthinh